logga liten

Fixturer
Xevo AB är specialiserade på fixturering med produktionsutveckling som plattform. Vår erfarenhet och vårt kunnande om robotar med offlineprogrammering, deras räckvidd och åtkomlighet samt de svagheter som finns i den traditionella produktionsprocessen medför att vi konstruerar fixturer som höjer produktiviteten.

Till skillnad från andra industrier som tillverkar fixturer som en spegelbild av detaljer och inte har det seriemässiga kvalitetsutfallet bygger Xevo AB sina fixturer mot de underlag detaljritningarna är skapade från, vilket i sin tur betyder att tillverknigsprocessen sedan blir smidigare och vi konstruerar mot det utfall slutkunden vill ha.

Enkelt uttryckt kan vi konstruera, provköra och modifiera en fixtur för optimal tillverkning och ha robotens program färdigt innan första prototypen är tillverkad. Programmering sker i samarbete med partners som är specialiserade på just detta område.

Prototyper
Xevo AB har ett stort kunnande och en komplett verkstad med plåt och rörtillverkning för prototyper. När vi tillverkar prototyper ser vi oftast över kundens konstruktion och kommer med förslag till produktionsanpassningar, detta kallar vi produktkritik.